utorok 13. septembra 2022

Zlý priestor - vyššia miera absencií

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je hluk druhá najčastejšia environmentálna príčina zdravotných problémov na svete, ihneď po znečistení ovzdušia. Švédska spoločnosť Ecophon odhaduje, že na Slovensku má kvalitne vyriešenú priestorovú akustiku len menej ako pätina kancelárií. Vhodná priestorová akustika nie je samozrejmosťou ani v novších kancelárskych priestoroch. Početné štúdie pritom poukazujú na negatívny vplyv hluku a nevhodnej akustiky na výkonnosť, mieru absencií a celkový well-being zamestnancov.

Štúdia Oxford Economic potvrdila, že zo všetkých faktorov pracovného prostredia je pre zamestnancov najdôležitejší práve pokoj. Až tri štvrtiny opýtaných v prieskume uviedlo, že v práci má problém sústrediť sa. Potvrdili, že prostredie bez hluku a vyrušovania zvyšuje ich produktivitu (uviedlo to až 64 % opýtaných), znižuje chybovosť (52 %) a umožňuje im plne sa venovať pracovným úlohám. Zlepšenie priestorovej akustiky tak podľa štúdie ponúka významný potenciál na zvýšenie spokojnosti zamestnancov a ich produktivity.

Najhoršie sú na tom veľkorozmerné otvorené kancelárie (open-space), kde pracujú v jednej miestnosti často až desiatky zamestnancov. Veľký priestor má svoje výhody, ale bez kvalitnej priestorovej akustiky sa môže premeniť na nočnú moru. Vhodným riešením môžu byť akustické panely. Akustické stropy zlepšujú akustický komfort, ktorý sa prejavuje v lepšej zrozumiteľnosti reči bez zvýšenia hlasu a menšej ozvene v miestnosti. Prispieva to k príjemnejšej komunikácii a väčšej pohode vo firemných priestoroch. Podľa štúdie CBRE budú pri navrhovaní kancelárií budúcnosti popri flexibilite a dostatku spoločných priestorov na stretnutia kľúčové kvalita prostredia a udržateľnosť.