piatok 16. septembra 2022

EU: Ceny energií

Pokiaľ ide o prudký nárast cien energií, Európska komisia predloží členským štátom opatrenia na zníženie ich spotreby a navrhne strop príjmov spoločností, ktoré vyrábajú elektrickú energiu s nízkymi nákladmi s cieľom získať vyše 140 miliárd EUR na zmiernenie krízy pre občanov. Predsedníčka komisie Ursula von der Leyen oznámila tiež reformu trhu s elektrickou energiou. České predsedníctvo Rady počas diskusie informovalo, že Rada sa bude snažiť schváliť nadchádzajúce návrhy Európskej komisie počas mimoriadneho zasadnutia už koncom septembra t. r.

Európska komisárka pre energetiku Kadri Simsonová uviedla, že komisia navrhne opatrenia na zníženie dopytu po elektrickej energii v čase špičky s cieľom dosiahnuť väčšiu rovnováhu na trhu. Zavedie sa tiež celoúnijný limit odmeny za nízkouhlíkovú energiu, aby sa príjmy presahujúce tento strop použili na pomoc členským štátom pri podpore zraniteľných spotrebiteľov. Komisia bude spolupracovať s regulačnými orgánmi na trhu s elektrinou na riešení problémov s likviditou na trhu.

Poslanci Európskeho parlamentu počas diskusie zdôraznili, že je potrebné zabezpečiť, aby reakcia EÚ vychádzala zo solidarity a aby sa zisky energetických spoločností využívali na ochranu spotrebiteľov. Mnohí požadovali ďalšie posilnenie obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj cezhraničných energetických prepojení, najmä medzi Francúzskom a Španielskom. Nemecko by za súčasných okolností nemalo zatvoriť svoje zostávajúce jadrové elektrárne. Iní poslanci požadovali opatrenia proti špekuláciám na trhu s plynom a na zníženie dopytu po elektrine v špičke, zatiaľčo niektorí poslanci považovali elektrickú energiu za verejný statok, s ktorým by sa nemalo obchodovať na akciovom trhu.