streda 14. septembra 2022

SR: Zamestnanosť a mzdy v júli

Nominálne mesačné mzdy v júli 2022 na Slovensku podľa Štatistického úradu SR medziročne rástli vo všetkých sledovaných odvetviach, no v dôsledku inflácie prišlo reálne k ich poklesu. Zamestnanosť vo väčšine odvetví rástla, ale v najväčšom sektore z hľadiska počtu zamestnancov, v priemysle, klesol počet zamestnancov už piaty mesiac za sebou. Predbežné údaje o zamestnanosti, ktoré poskytujú hlavne veľké podniky, v júli 2022 potvrdili medziročný rast počtu zamestnaných osôb v 9 spomedzi 10 sledovaných odvetví ekonomiky.

Počet osôb zamestnaných v ubytovaní v júli 2022 narástol o 12,4 %, čo bol najvyšší nárast zamestnanosti na Slovensku. V reštauráciách a pohostinstvách počet zamestnaných osôb stúpol o 8,3 % a v odvetví informácií a komunikácie o 5,5 %. Nižší nárast zamestnanosti (do 5 %) bol v maloobchode, v predaji a oprave motorových vozidiel, doprave a skladovaní, vo veľkoobchode, stavebníctve a vo vybraných trhových službách. V priemysle, ktorý však zamestnáva najväčší počet ľudí, poklesla zamestnanosť o 1,1 %. V súhrne za sedem mesiacov tohto roka zamestnanosť medziročne vzrástla v 9 z 10 sledovaných odvetví, najvýraznejšie v ubytovaní o 11 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,1 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 5 %. Mierny úbytok sa prejavil len v priemysle, o 0,5 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda v júli 2022 medziročne vzrástla vo všetkých desiatich odvetviach ekonomiky. Dvojciferne rástli mzdy v stavebníctve (o 11,3 % na 915 eur) a v ubytovaní (o 10,8 % na 971 eur). Najpomalšie rástli mzdy zamestnancov pracujúcich v reštauráciách a pohostinstvách (o 1,5 % na 622 eur). V priemysle mzdy vzrástli o 7 % na 1.327 eur. Vysoký rast spotrebiteľských cien (inflácie) spôsobil vo všetkých odvetviach pokles reálnych miezd. Najvýraznejší, o takmer 11 % bol zaznamenaný v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Reálna mzda sa znížila o viac než 8 % vo vybraných trhových službách a vo veľkoobchode, o viac ako 6 % v informáciách a komunikácii a predaji a oprave motorových vozidiel. V priemysle klesla o 5,8 %. V priemere za sedem mesiacov roka 2022 sa nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila najvýraznejšie v ubytovaní o 22,3 % (dosiahla 901 eur). Dvojciferne rástli nominálne mzdy aj v maloobchode o 11,4 %, stavebníctve a predaji a oprave motorových vozidiel zhodne o 10,6 %. Najnižší rast nominálnej mzdy zaznamenali vybrané trhové služby o 4,7 % (1 220 eur). V dôsledku vysokej inflácie od začiatku roka 2022 reálna mzda vzrástla veľmi mierne v maloobchode (o 0,1 %) a výraznejšie v ubytovaní (o 9,9 %). Sektor ubytovania má však dlhodobo nízke mzdy a aktuálne rieši nedostatok pracovnej sily. Ostatné sledované odvetvia zaznamenali pokles reálnej mzdy, najvýraznejší, viac ako 5 %, mali vybrané trhové služby a informácie a komunikácia.