štvrtok 6. októbra 2022

EU: Prvá kvantová technológia

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) oznámil šesť lokalít, kde budú umiestnené prvé európske kvantové počítače: Česko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Poľsko. Stanú sa súčasťou existujúcich superpočítačov a vytvoria širokú sieť po celej Európe. Celkové plánované investície predstavujú vyše 100 miliónov eur, z ktorých polovica pochádza z Európskej únie a druhá polovica zo 17 krajín zapojených do tohto spoločného podniku. Prístup k týmto šiestim kvantovým počítačom využívajúcim najmodernejšie európske technológie tak získajú akademickí výskumní pracovníci a zástupcovia priemyslu kdekoľvek v Európe.

Nové kvantové počítače sú zároveň odpoveďou na rastúci dopyt európskeho priemyslu a akademickej obce po kvantových výpočtových zariadeniach a perspektívnych nových službách. Zložité problémy v oblastiach, ako sú zdravie, zmena klímy, logistika či spotreba energie, ktorých riešenie zaberie dnešným systémom mesiace až roky, dokážu tieto počítače vyriešiť rádovo za niekoľko hodín a potrebujú na to neporovnateľne menej energie. Očakáva, že k spomínaným šiestim kvantovým počítačom pribudnú do druhej polovice roka 2023 ďalšie. Ich účelom je podporovať širokú škálu aplikácií s priemyselným, vedeckým a spoločenským významom pre Európu: 

  • podstatne rýchlejší a efektívnejší vývoj nových liekov vytvorením „digitálneho dvojčaťa“ ľudského tela, na ktorom bude napríklad možné vykonávať virtuálne liekové skúšky;
  • riešenia zložitých logistických a plánovacích problémov, ktoré podnikom ušetria čas a pohonné hmoty;
  • vývoj a testovanie – vo virtuálnom prostredí – nových materiálov, ako sú polyméry pre lietadlá, katalyzátory pre automobily, solárne články alebo supravodiče pri izbovej teploty, ktoré by dokázali uskladňovať energiu nekonečne dlho.

Nové kvantové počítače sú ďalším krokom na podporu dosahovania našich cieľov digitálneho desaťročia, t. j. mať do roku 2025 prvý vlastný počítač s kvantovým zrýchlením a stať sa do roku 2030 špičkou vo využívaní kvantových možností. Celá táto iniciatíva je čisto európska: počítače budú pozostávať výlučne z európskeho hardvéru a softvéru, ktoré sú výsledkom spojenia európskych technológií vyvinutých v rámci kvantových iniciatív financovaných z prostriedkov EÚ, vnútroštátnych výskumných programov a súkromných investícií.