utorok 4. októbra 2022

Upozorňujeme: Nebezpečný pohár

Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá upozornil na nový nebezpečný výrobok – sklenený pohár s obrázkom slona, 215 ml, značka: Leonardo, art. nr.: 017901 z Talianska. Predávať sa však môže aj v iných krajinách či prostredníctvom internetu.


V tomto sklenenom pohári bola laboratórnou analýzou zistená migrácia kadmia a olova, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami. Výrobok bol na Slovensko distribuovaný spoločnosťou Glaskoch B. Koch jr. GmbH + CO. KG, Nemecko do predajní XXXLutz v Bratislave a v Košiciach.

Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Bratislave a v Košiciach overuje stiahnutie uvedeného výrobku z trhu v Slovenskej republike. Všetkým spotrebiteľom sa zároveň odporúča, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a vrátili ich späť do miesta predaja.