štvrtok 6. októbra 2022

Radíme: Zaokrúhľovanie - budete v pluse?

Zaokrúhľovanie nákupov stále platí len pre nákupy platené v hotovosti. Všetky ostatné platby kartou, mobilom, smart hodinkami alebo inými elektronickými spôsobmi zostávajú v pôvodnej výške bez akéhokoľvek zaokrúhlenia. Dôvodom je postupné stiahnutie drobných mincí z obehu. Ak budete platiť kombinovane v hotovosti a kartou, najskôr sa z celkovej sumy odráta hotovosť a potom nasleduje platba kartou, ktorá sa už nezaokrúhľuje. 

Pri celkovej sume nákupu napríklad 53,27 Eur a platbe v hotovosti 30 Eur, sa vám z karty stiahne presne 23,27 Eur. Vtedy k žiadnej zmene celkovej sumy nepríde. Podobným systémom sa realizujú aj iné kombinované platby, napríklad stravnými lístkami či rôznymi vouchermi. Pri reklamácii alebo vrátení tovaru vám obchodník vráti presne takú sumu, akú ste zaplatili. Je jedno, či bola zaokrúhlená alebo nie. Budete v pluse alebo v mínuse? Závisí od situácie  Keďže sa zaokrúhľuje až výsledná suma celého nákupu a nie jednotlivé položky, k žiadnej veľkej korekcii nemôže prísť. Vždy ide len o maximálne 2 centové navýšenie alebo maximálne 2 centové zníženie pôvodnej sumy nákupu. Najlepšie to ukazuje nasledovný príklad. Výsledná suma nákupu je 48 Eur a 22 centov. V tomto prípade sa cena znižuje na 48 Eur a 20 centov. Ak by bola výsledná hodnota 48 Eur a 23 centov, tu by už šlo o úpravu smerom nahor, čiže celková suma v hotovosti je 48 Eur a 25 centov. No aj v tomto prípade zaplatíte maximálne o 2 centy navyše. Pri úvahách o zvýšení celkových cien nákupov treba myslieť na to, že keď sa vám raz nákup zaokrúhli smerom nahor, pri ďalšom to už môže byť opačne, teda nadol.

Čo robiť, ak máte podozrenie na problém? Hoci je tento systém pripravený a realizovaný maximálne spoľahlivo, stále sa môže stať, že niektorý zákazník bude mať pocit, že niečo nie je v poriadku. V takom prípade sa treba obrátiť na kompetentných priamo v prevádzke. Pokiaľ by ani tu nebol s riešením svojho problému spokojný, má právo obrátiť sa priamo na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Je povinná riešiť všetky podnety od občanov, ktoré sú v jej kompetencii. O výsledku šetrenia následne sťažovateľa aj informujú.