piatok 7. októbra 2022

Trend: Uhlíková stopa

Pojem uhlíková stopa (prepočítavaná na hmotnosť CO 2 ) sa stáva neoddeliteľnou súčasťou dnešnej doby. Budovy nielen materiálmi, z ktorých sú postavené, no aj svojou prevádzkou zodpovedajú za takmer 40 % svetových emisií skleníkových plynov. Zelené stavby a ekologizácia developmentu sú preto zásadné pri boji s klimatickou zmenou.
 

Jednotliví hráči na trhu by sa mali skutočne usilovať svoju uhlíkovú stopu znižovať a smerovať ku karbónovej neutralite. „Einpark Offices, najzelenšia kancelárska budova na Slovensku, dokáže počas jedného roka v porovnaní s konvenčnou stavbou rovnakej veľkosti ušetriť vyše milión kilogramov CO 2. Úspora energie dosahuje približne 80 %. Aj vďaka tomu pracujeme na získaní certifikátu LEED Zero Carbon pre Einpark, čím sa stane deviatou takouto budovou na svete a prvou na Slovensku,“ priblížil Igor Bubeník. Unikátna je nielen svojimi zelenými strechami, schopnosťou premeniť na kompost až 50 ton organického odpadu ročne, ale aj využívaním čisto obnoviteľných zdrojov energií, vetraním na základe monitoringu CO 2 či včelími úľmi na vegetačnej streche. Znižovaniu uhlíkovej stopy napomáha aj fakt, že 78 % jej používateľov volí alternatívne formy dopravy.

Tomáš Guniš upozorňuje, že až 69 % produkcie CO 2 tvorí používanie budovy, 28 % pripadá na spracovanie surových materiálov, z ktorých je vyrobená. Preto je dôležité na prevádzkové vlastnosti budovy klásť zvýšené nároky. Samotná tepelná izolácia stien dokáže počas svojej životnosti ušetriť 300 - násobok objemu CO 2 , ktorý sa využije pri jej výrobe. Ignorovať tieto fakty sa preto rozhodne nevypláca.