utorok 18. apríla 2017

Aktuálne: Európsky deň práva pacientov
Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) pri príležitosti dnešného Európskeho dňa práv pacienta upozorňuje, že na Slovensku tieto práva zostávajú skôr v teoretickej rovine a v praxi sa vždy nedodržiavajú.  

Charta práv pacienta bola pritom prijatá vládou SR už v roku 2001. V 10 článkoch detailne rozoberá jednotlivé práva pacienta, napr. právo na výber a zmenu lekára a zdravotníckeho zariadenia, ale aj na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie, možnosť podávania sťažností a príp. náhrada škody. V praxi sa najčastejšie porušuje právo na zrozumiteľné informovanie o zdravotnom stave či liečebnom postupe, ale tiež sa neoprávne vyberajú rôzne poplatky.

Nie úplne priaznivá situácia je aj v prípade Charty práv hospitalizovaných detí. Tu vidí AOPP problém najmä v možnosti blízkych byť s dieťaťom počas hospitalizácie. Charta práv pacienta však hovorí o tom, že pre hospitalizáciu detí nad 6 rokov aj za sprievodu rodičov je potrebné nielen odporúčanie ošetrujúceho ale aj revízneho lekára.