utorok 18. apríla 2017

e-Shopping: Predávajúci má poznať tovar, nie zákazníka
Väčšina zákazníkov (dve tretiny) si chce chrániť svoje súkromie a nerada poskytuje o sebe obchodníkom príliš veľa informácií. Prekáža im najmä zneužívanie osobných údajov na reklamné účely, vnucujúci sa predajcovia či ponuky zle predajného tovaru.

Na druhej strane však celý rad nakupujúcich pripúšťa, že predajca by mal byť o výrobkoch dobre informovaný a mal by vedieť poradiť. Najmä v menších predajniach či špecializovaných obchodoch, ktoré zákazník navštevuje pravidelne, respondenti vítajú, že ich predajca dobre pozná a dokáže im ponúknuť výrobky na mieru.

Podľa prieskumu Mastercard respondentom prekáža najmä zhromažďovanie osobných informácií, využívanie kontaktov na ďalšiu reklamu a mailing, ako aj obava z toho, že im obchodníci budú ponúkať tovar, ktorý nemôžu predať. Najmä v prípade internetu ľudia kritizujú napríklad prenasledujúce ponuky výrobkov, ktoré si predtým prezerali. Ľudia naopak kontaktné údaje dobrovoľne uvádzajú pri registrácii do najrôznejších vernostných programov, kde na oplátku získajú špeciálne ponuky, zľavy či odmeny za lojalitu. Ak sa však predsa len zaregistrovaný zákazník rozhodne, že už o ponuky nemá záujem, môže obchodníka požiadať o odstránenie zo zoznamu kontaktov.

Prieskum v januári 2017 realizovalo GfK Czech na vzorke 1.500 respondentov internetovej populácie.