streda 19. apríla 2017

Upozorňujeme: Validácia kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí
Subjekty verejného sektora by si mali aktualizovať svoje aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovanú elektronickú pečať (QES).

Termín aktulizácie je najneskôr do 1. júla 2017, kedy končí prechodné obdobie, počas ktorého sa akceptujú služby akreditované podľa legislatívy platnej pred 1. júlom 2016. 
Ďalšie informácie o povinnostiach subjektov verejného sektora sú dostupné priamo v dokumente Národného bezpečnostného úradu.