štvrtok 20. apríla 2017

Zelená domácnostiam: Poukážky v hodnote 1 milión EUR
V 7. kole projektu budú poukážky zaslané 339 domácnostiam, ktoré žiadali o príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov. Z nich 55 dostane poukážky na systémy bez využitia elektrických akumulátorov.

Záujem o príspevky na fotovoltiku prekročil vyčlenenú čiastku o 10% krátko pred 6 minútou od spustenia. Vzápätí sa kolo uzatvorilo a počas prepočítavania už systém neumožňoval pokračovať v rozpísaných žiadostiach. Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry neustále pretrváva záujem zo strany domácností, a tak kolá s menšími alokáciami môžu trvať krátko, ale podľa zverejneného harmonogramu budú vyhlásiné do augusta ešte tri fotovoltické kolá.

Z projektu s celkovým rozpočtom 45 miliónov EUR bolo doteraz preplatených vyše 5.500 poukážok za viac ako 12 miliónov EUR. Ďalšie poukážky v hodnote takmer 6 miliónov už majú domácnosti k dispozícii alebo čakajú na preplatenie.