štvrtok 20. apríla 2017

PPA: Popora pre poľnohospodárov
Záujemcovia zo Slovenska môžu začať podávať žiadosti na jednotnú platbu na plochu a platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, agroenvironmentálno-klimatické opatrenie či ekologické poľnohospodárstvo a ďalšie.

Predpokladaný termín podávania žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia (podpora na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy – len na udržanie a stratu príjmu,  platba v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok a  platba na opatrenie lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov)  je od 2. mája do 15. mája 2017. Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti po tomto termíne v lehote do 25 kalendárnych dní (t. j. od 16. mája do 9. júna 2017) bude oprávnená čiastka, ak by podali žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania. Po uplynutí lehoty na predkladanie jednotnej žiadosti môže žiadateľ zmeniť, resp. doplniť žiadosť najneskôr do 31. mája 2017.

Jednotlivé žiadosti sa podávajú na príslušnom regionálnom pracovisku PPA podľa adresy trvalého bydliska fyzickej osoby, resp. sídla právnickej osoby žiadateľa.