streda 19. apríla 2017

Aktuálne: Kampaň proti sexuálnemu násiliu
„PRETOŽE HOVORÍM NIE“ je prvá kampaň na Slovensku, ktorá sa zameriava na sexuálne násilie. Najčastejšie sa terčom sexuálnych útokov stávajú dievčatá a ženy, nezabúda však ani na chlapcov a mužov. Vyzýva odmietnuť akúkoľvek podobu násilia či nátlaku vo vzťahu, k čomu sa samozrejme pripájame aj my v redakcii.


Hlavnou cieľovou skupinou kampane sú mladí ľudia vo veku od 18 do 25 rokov, ktorí sú voči sexuálnemu násiliu veľmi zraniteľní, ale ho tiež vo veľkej miere tolerujú. Páchateľmi sexuálnych útokov sú najčastejšie partneri, bývalí partneri a blízki či vzdialení známi obete. Podľa práve spracovaného slovenského výskumu len v 12% prípadov je útočníkom úplne cudzí človek, veľká väčšina obetí páchateľa poznala, zhruba tretina s ním bola vo vzťahu. Zahraničné prieskumy ukazujú veľmi podobné čísla, napr. podľa údajov z USA až dve tretiny znásilnení mladých žien páchajú ich známi.

Posolstvom kampane je, že nie znamená za každých okolností nie a predpokladom spoločne prežívanej intimity je vzájomný súhlas. Len postoj, ktorý vylučuje akékoľvek obviňovanie obetí a hovorí, že za násilie zodpovedá výhradne páchateľ, je prevenciou sexuálneho násilia. Zároveň má kampaň posilniť mladých ľudí, aby zasiahli v prípade, že vidia hrozbu alebo samotné sexuálne násilie vo svojom okolí.

Ďalšie informácie sú na hovorimnie.sk. Ak potrebujete pomoc, alebo sa chcete poradiť, volajte na bezplatnú nonstop linku 0800 212 212. Pre viac informácií o možnostiach pomoci a podpory navštívte stránku zastavmenasilie.sk, najmä sekciu PORADŇA.