štvrtok 20. apríla 2017

Google: Slovenčina je jedným zo 16 jazykov, ktoré budú využívať preklad na neurónových sieťach
Až polovica obsahu na internete je v anglickom jazyku, ale iba 20% populácie angličtinu ovláda na nejakej úrovni. Strojové učenie mení od základov skoro všetky služby a projekty, na ktorých Google pracuje a práve Prekladač je skvelou ukážkou, aký pokrok sa dá vďaka nemu dosiahnuť.

Neurónový preklad poskytne výrazne lepšie výsledky než doteraz využívaný systém prekladu fráz. Je to najmä z dôvodu prekladu viet ako celku (teda nielen po kratších slovných spojeniach), ktorý je založený na dynamickom rozvoji práve strojového učenia. Vďaka tomu budú preklady presnejšie a budú sa vo väčšej miere približovať prirodzenej reči ľudí. Túto zmenu bude možné sledovať najmä pri preklade dlhších a komplikovanejších viet.

Nový neurónový preklad pre slovenčinu bude dostupný všetkým požívateľom tak v mobilnej aplikácii ako aj vo webovej verzii na stránke translate.google.sk, a tiež vo Vyhľadávači Google. Čoskoro bude dostupný aj v rámci automatického prekladu v prehliadači Chrome.

„Neurónové“ zaujímavosti:
-          neurónové siete dokážu zredukovať chyby v prekladoch o 55 – 85 % v rámci mnohých jazykových dvojíc,
-          táto novinka znamená doteraz najvýraznejšie zlepšenie a zodpovedá pokroku, ktorým strojové preklady prešli za posledných 10 rokov,
-          novinka sa týka 16 jazykov (v dvojici s angličtinou), až 10 z nich sa systém „učil“ v rámci viacjazyčných modelov.