streda 14. júna 2017

5G: Väčšia kontrola nad svojím zdravím
Podľa aktuálnej štúdie ConsumerLab budú siete ďalšej generácie prostriedkom pre širokú škálu aplikácií vrátane vzdialeného monitorovania prostredníctvom nositeľných medicínskych zariadení, virtuálnej interakcie medzi lekármi a pacientmi a diaľkovo ovládanej robotickej chirurgie.

Hlavné zistenia
1. Postupujúca decentralizácia zdravotnej starostlivosti, ktorá sa presúva z nemocníc do domácností: Spotrebitelia sú frustrovaní z nepríjemného čakania u lekára; 39% chronicky chorých pacientov uprednostní online konzultácie pred osobným stretnutím. Takmer dvaja z troch spotrebiteľov tvrdia, že nositeľná elektronika, ktorá monitoruje a riadi podávanie liekov, je dôležitá pre lepší manažment chronických ochorení a znižuje počet návštev lekára. Viac ako polovica rozhodovateľov sa domnieva, že decentralizácia zdravotnej starostlivosti do miestnych centier zlepší efektivitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a prispeje k riešeniu nedostatku zdrojov v zdravotníctve.

2. Údaje o pacientoch sú stále viac centralizované, v dôsledku čoho sa z nemocníc stávajú dátové centrá: Vyše 35% spotrebiteľov tvrdí, že on-line prístup do centrálneho úložiska zdravotných záznamov im pomôže zjednodušiť a riadiť kvalitu a efektívnosť ich zdravotnej starostlivosti; 45% odborníkov z rôznych odvetví považujte centrálne úložisko dát za prelom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prístup k údajom o pacientoch sa považuje za dôležitý pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti. Lekári sa stanú vedcami pracujúcimi s dátami a najdôležitejšia bude bezpečnosť údajov, keďže až 46% rozhodovateľov z rôznych segmentov už v súčasnosti považuje bezpečnosť osobných údajov za problém.

3. Rastúca závislosť od nositeľných zariadení a vzdialenej liečby zvyšuje význam 5G: 56% spotrebiteľov sa obáva, že ich nositeľným elektronickým zdravotníckym pomôckam sa vybijú batérie; 42% rozhodovateľov z rôznych priemyselných odvetví očakáva, že energetická náročnosť zariadení, pripojených do 5G siete, sa bude znižovať. V súčasnosti 61% spotrebiteľov považuje vzdialenú robotickú chirurgiu za riskantnú, pretože sa spolieha na internet; 35% rozhodovateľov z rôznych priemyselných segmentov očakáva, že 5G siete  poskytnú spoľahlivé pripojenie s nízkou latenciou. A 47% rozhodovateľov v oblasti telekomunikácií tvrdí, že bezpečný prístup k online centrálnemu úložisku dát je kľúčovou výzvou a očakávajú, že 5G siete budú túto otázku riešiť.

4. Rastúce očakávania spotrebiteľov, časovo neobmedzený prístup k dátam pacientov a zvýšené využívanie internetu zároveň spôsobujú, že na poli zdravotníckeho priemyslu sa uplatnia netradiční hráči: Výrobcovia zdravotníckych technológií a vývojári aplikácií už ponúkajú služby, ktoré presúvajú zdravotnú starostlivosť mimo nemocníc. Hráči mimo segmentu zdravotníctva už v súčasnosti získavajú časť svojich celkových príjmov zo zdravotnej starostlivosti – napríklad vývojári aplikácií 13% a telekomunikační  operátori 9%. Podľa odborníkov sa do roku 2020 očakáva, že tieto podiely dosiahnu 19% a 13%. Navyše, investície startupov do digitalizácie zdravotnej starostlivosti za posledných 7 rokov vzrástli z 1,5 mld. USD (1,34 mld. EUR) na približne 7 mld. USD (6,24 mld. EUR).

Vznikajú stále sofistikovanejšie medicínske zariadenia, aplikácie a zdravotnícke pomôcky. Napríklad Swansea University z Veľkej Británie plánuje testovanie inteligentných obväzov s technológiou 3-D potlače, ktoré používajú bezdrôtové 5G dáta a senzory nano-veľkosti na prenos informácií, ktoré umožňujú lekárom prispôsobiť liečbu procesu hojenia rany.