pondelok 12. júna 2017

e-Schránka: Notifikácie do emailu - zmena
Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) informoval o najnovších úpravách elektronických schránok prístupných cez portál slovensko.sk

Notifikácie o prijatí správy do elektronickej schránky a o presune správy do iného priečinku v rámci schránky zasielané do určeného emailu prešli od 7. júna úpravou. Po novom sa v notifikáciách uvádzajú informácie o prijímateľovi  (názov subjektu a číslo schránky) a názov konkrétneho priečinku, do ktorého bola prijatá nová správa alebo presunutá správa.

Predmet a odosielateľ správy boli z notifikácie vypustené, aby sa predchádzalo vyhýbaniu sa prebratia úradných rozhodnutí, pri ktorých je vylúčené náhradné doručovanie.