štvrtok 15. júna 2017

EU: Nová A-G stupnica pre elekrospotrebiče
Európsky parlament v utorok schválil nové označenia energetickej účinnosti domácich spotrebičov, ktoré pomáhajú znižovať spotrebu a šetriť. Triedy A+, A++ a A+++ končia.

Energetická účinnosť domácich spotrebičov bude na základe novej legislatívy označená písmenami A až G, energetické triedy A+, A++ a A+++ sa tak stanú minulosťou. Cieľom nových pravidiel je uľahčiť spotrebiteľom výber energeticky účinnejších produktov, znížiť spotrebu energie a s ňou súvisiacich nákladov a zároveň povzbudiť producentov k inováciám a investíciám do výroby spotrebičov s nižšou spotrebou energie. V momente, kedy sa v dôsledku technologického pokroku dostane 30% spotrebičov predávaných na trhu EÚ do najvyššej triedy A alebo keď sa 50% spotrebičov umiestni v kategórii A a B, dôjde k ďalšej aktualizácii klasifikácie energetickej účinnosti.

Spotrebiče označené novými energetickými štítkami so stupnicou A-G sa v obchodoch objavia najskôr koncom roka 2019. Samotné štítky by mali byť naďalej umiestnené na spotrebiči, k dispozícii by pre každý z nich mala byť aj online verzia so stiahnuteľnými informáciami o produkte. V prípade nových informácií, ktoré sa týkajú energetickej účinnosti už zakúpeného produktu, by dodávatelia na základne novej legislatívy mali informovať spotrebiteľov vlastniacich daných výrobok.

Komisia vytvorí databázu produktov zloženú z dvoch častí. Technická časť by mala vnútroštátnym orgánom pomôcť s monitorovaním súladu a verejný portál by mal podporiť prácu orgánov dohľadu nad trhom a poskytnúť spotrebiteľom dodatočné informácie o jednotlivých produktoch. Exekutíva EÚ by tiež mala vypracovať usmernenia týkajúce sa presadzovania nového nariadenia v praxi, a to najmä v súvislosti s osvedčenými postupmi pre testovanie výrobkov a vzájomnú výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad trhom a Európskou komisiou.