streda 14. júna 2017

Aktuálne: Svetový deň darcov krvi
Národná transfúzna služba SR pripravila na všetkých svojich odberových pracoviskách Deň otvorených dverí, počas ktorého môžu návštevníci darovať krv.

Tohtoročná kampaň Svetového dňa darcov krvi sa zameriava na darcovstvo krvi v neočakávaných krízových situáciách. Mottom je slogan: Čo môžeš urobiť? Daruj krv. Daruj teraz. Daruj často. Každý jedinec môže v krízových situáciách pomôcť k záchrane ľudského života práve darovaním svojej krvi. Taktiež sa zameriava na fakt, že dôležité je darovať krv pravidelne, pretože práve tak je možné zabezpečiť dostatok krvi pre akékoľvek situácie.

Za poslednú dekádu zapríčinili katastrofy viac ako 1 milión úmrtí a viac ako 250 miliónov ľudí bolo zasiahnutých neočakávanými životnými situáciami. Prírodné katastrofy (zemetrasenia, záplavy, búrky) alebo udalosti zapríčinené ľuďmi (dopravné nehody, vojnové konflikty) vyžadujú urgentnú zdravotnú starostlivosť. Transfúzia krvi je jedným z jej základných nástrojov. Pri neočakávaných krízových situáciách nikdy nevieme, kedy a koľko transfúzií krvi bude nevyhnutných na záchranu ľudských životov. A práve takéto situácie kladú vysoké nároky na dostatočné zásoby krvných prípravkov, čo sa dá zabezpečiť len pri pravidelnom darovaní krvi od dobrovoľných darcov krvi. Letné mesiace sú navyše každoročne najkritickejším obdobím, v ktorom darovaná krv zachraňuje ľudské životy.

Pracoviská v Bratislave na Kramároch a Ružinove, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Martine, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline môže široká verejnosť navštíviť od 7:00 hod. do 17:00 hod.