utorok 13. júna 2017

EU: Podpora 5G
Jednou z tém diskusie ministrov zodpovedných za telekomunikácie na rokovaní Rady pre dopravu boli investície do sietí s cieľom dosiahnuť rýchlosti na úrovni gigabajtov, ako aj sietí podporujúcich 5G telekomunikačné služby. Slovensko spolu so Slovinskom boli podľa správy Európskej komisie ocenená za najväčší digitálny pokrok Európy.
 
Výsledky rokovania budú pretavené do nových pravidiel v oblasti elektronických komunikácií, ktorých prijímanie bude prebiehať od 1.júla pod taktovkou estónskeho predsedníctva Európskej únie. Digitálny pokrok by mal priniesť  rýchlejšie a kvalitnejšie pokrytie a umožniť pripojenie zariadení dennodennej spotreby k internetu. Slovensko v Luxemburgu podpísalo tiež Protokol o zmene a doplnení Zmluvy o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS). Tento systém umožňuje zmluvným stranám navzájom si prehliadať databázy o vozidlách a vodičských preukazoch. Súčasne napomáha pri vyšetrovaní trestných činov týkajúcich sa evidencie vozidiel a iných podvodov.

Ministri členských štátov EÚ dosiahli okrem iného aj spoločnú dohodu k návrhu na podporu cezhraničného doručovania balíkov. Uvedené pravidlá umožnia kvalitnejšie a cenovo výhodnejšie služby, ktorých význam narastá spolu s rýchlo sa rozvíjajúcim elektronickým obchodom, kde už dnes obraty dosahujú 500 miliárd eur. Finálna dohoda v tejto oblasti sa očakáva počas nadchádzajúceho estónskeho predsedníctva.