štvrtok 15. júna 2017

EU: Roaming je zrušený
Oddnes, 15. júna sa v celej EÚ rušia roamingové poplatky. Občania, ktorí cestujú v rámci EÚ, budú môcť volať, posielať správy a byť pripojení na svojich mobilných zariadeniach za rovnakú cenu, akú platia doma.

Odstránenie roamingových poplatkov sa považuje za jeden z najväčších a najkonkrétnejších úspechov Európskej únie a je výsledkom desaťročnej spolupráce inštitúcií EÚ so zámerom zrušiť tento trhový nedostatok.

Podľa Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na Slovensku pôsobiaci mobilní operátori doteraz nemali problém s dodržiavaním európskych pravidiel súvisiacich s používaním mobilných služieb v roamingu. Po 15.6.2017 úrad overí, či mobilní operátori dodržiavajú Nariadenie o roamingu. V prípade nedodržiavania alebo porušenia príslušných ustanovení im hrozí pokuta až do výšky 5% z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Pri ukladaní pokuty sa musí podľa zákona o elektronických komunikáciách prihliadať najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti. Vzhľadom na pomerne zložité a časovo náročné postupy môže celý proces trvať mesiace.

Odpovede na často kladené otázky (aj v slovenčine) nájdete na https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/frequently-asked-questions-roam-home.