streda 14. júna 2017

Online: Deti sa zaujímajú najmä o drogy, alkohol a cigarety
Záujem detí o obsah týkajúci sa drog, alkoholu a tabakových výrobkov na internete vzrástol oproti minulému roku z 9% na 14%. Na druhej strane poklesla návštevnosť webových stránok týkajúcich sa hier, obsahu pre dospelých či komunikačných portálov (sociálne siete, emaily, messengere).

Vyplýva to zo správy zostavenej na základe údajov zozbieraných za posledných 12 mesiacov. Vyhodnocuje anonymné štatistiky vygenerované z bezpečnostných riešení Kaspersky Lab, ktoré mali aktivovaný modul Rodičovskej kontroly (tzv. Parental Control, pre Windows a Mac) v období od mája 2016 po apríl 2017. Výsledky predstavujú počet návštev a pokusov o návštevy na webstránky s potencionálne škodlivým obsahom v 7 najpopulárnejších kategóriách: Internetové komunikačné médiá; Alkohol, tabak, omamné látky; Počítačové hry; Softvér, audio, video; Online nakupovanie; Explicitný jazyk; Obsah pre dospelých.

V 61% prípadoch otvorili deti komunikačné webové stránky (ako napr. sociálne médiá, messangere alebo emaily), čo je o 6% menej v porovnaní s minulým rokom (67%). Rovnako poklesla aj návštevnosť stránok zameraných na hry z 11% na 9%. Webové stránky s obsahom pre dospelých lákali pozornosť detí tiež o niečo menej – 1,2%  namiesto 1,5%. Na druhej strane však vzrástol záujem o webové stránky obsahujúce informácie o drogách, alkohole a tabakových výrobkoch – počet zaznamenaných návštev predstavuje aktuálne 14%, hoci v predchádzajúcom sledovanom období to bolo len 9%. Záujem o stránky so softvérom, audiom a videom sa tiež zvýšil z 3% na 6%.

Správa tiež poukazuje na geografické rozdiely. Sociálne siete a chatovanie patrí k najobľúbenejším online aktivitám detí v arabskom svete (89% detekcií). Paradoxne deti zo Severnej Ameriky používajú počítače pre tento účel najmenej – len 28% prípadov. Stránky o drogách, alkohole a tabaku patria k najviac populárnym v Severnej Amerike (32%), Oceánii (30%) a západnej Európe (26%), zatiaľ čo deti z arabského sveta zlákal obsah z týchto stránok len v 3% prípadov. Podobný vývoj možno sledovať aj v kategórii počítačových hier -  záujem o hry bol zaznamenaný najčastejšie v Severnej Amerike (20%), Oceánii (20%), západnej Európe (18%) a najmenej opäť v arabskom svete (2%). Zaujímavé je, že Ďaleký Východ (Čína, Singapur, Hong Kong, Macao, Taiwan, Japonsko a Južná Kórea)  vyniká v kategórii online nakupovania, ktoré tam predstavuje až 13% detekcií, zatiaľ čo globálny priemer je len 5%. Deti z Ďalekého Východu tiež navštevujú webové stránky týkajúce sa softvéru a obsahu pre dospelých viac ako v iných regiónoch.