štvrtok 27. júla 2017

Aktuálne: Najčastejšie sa falšujú 50 eurové bankovky
V prvom polroku 2017 bolo podľa údajov ECB a NBS na Slovensku zadržaných 1.507 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s druhým polrokom 2016 je to viac než 10% nárast. V obehu bolo zadržaných približne 85% falzifikátov.

Najväčší podiel tvorili falzifikáty nominálnej hodnoty 50 EUR (59,7%) a 20 EUR (13,5%). V prvom polroku sa tiež zvýšil výskyt falzifikátov 500 EUR (10,2%). Kvalita zadržaných falzifikátov je prevažne dobrá. Napriek tomu je možné ich odhaliť aj bez použitia technických pomôcok a prezrú sa hmatom – pohľadom – naklonením.

Na Slovensku bolo zároveň zadržaných 574 kusov falzifikátov eurových mincí: najväčší podiel tvorili 2 eurové mince (67,6%). Všetky boli zadržané v obehu. Z hľadiska kvality vyhotovenia ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné ich odhaliť. Najdostupnejšou pomôckou je jednoduchý magnet. Euromince 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri 2 eurových minciach je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.