štvrtok 27. júla 2017

Trend: Digitálny podpis
Podľa prieskumu Gfk medzi IT manažérmi, riaditeľmi a majiteľmi firiem využíva u nás v súčasnosti systém pre digitálne podpisovanie 38% spoločností. Za prínosný ho považujú viac ako tri štvrtiny respondentov (78%).

Digitalizácia papierov vrátane digitálneho podpisovania má pre spoločnosti dve hlavné výhody. Prvou sú dosahované úspory. Napríklad ČSOB leasing zavedením elektronického podpisovania dokumentov znižuje spotrebu papiera a s ňou súvisiace náklady. Ročne dokáže ušetriť až 1,5 milióna listov papiera. Druhý veľký prínos elektronického podpisovania spočíva v urýchlení obchodného cyklu a zvýšení úspešnosti uzavretých kontraktov. Ak totiž obchodník dokáže s klientom podpísať zmluvu okamžite, znižuje riziko, že si zákazník svoj záujem rozmyslí.  

Zmluvy, objednávky alebo preberacie protokoly je možné podpisovať dotykovým perom priamo na obrazovku tabletu. Zaznamenaný vlastnoručný podpis vrátane biometrických prvkov následne spojí s podpisovaným dokumentom, ktorý sa tak môže ihneď preniesť na firemný server a sprístupniť kolegom na ďalšie spracovanie. Firmy vďaka tomu zefektívňujú prácu obchodníkov, zjednodušujú procesy asset manažmentu, aj spracovanie a správu dokumentov a v neposlednom rade znižujú náklady.

Prieskum Gfk na vzorke vyše sto respondentov mapoval nielen využívanie digitálnych technológií vo firmách, ale tiež plánované investície. Do riešení pre digitálne podpisovanie dokumentov mieni v najbližších 3 až 5 rokoch investovať na Slovensku 16% spoločností. Najväčší záujem prejavili organizácie o cloudové (31%) a mobilné riešenia (27%), štvrtina chce tiež investovať do systémov pre digitalizáciu a manažment dokumentov.