piatok 28. júla 2017

Aktuálne: Slováci dôverujú najviac domácim potravinám
Podľa prieskumu pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) považuje 59% opýtaných slovenské potraviny za kvalitnejšie ako zahraničné a 25% za rovnako kvalitné. Najčastejším dôvodom uvádzajú čerstvosť (48%) a prísnejšiu kontrolu (41%). Napriek tomu počet vystavení slovenských výrobkov v obchodoch dosiahol len 37%.

Spotrebitelia vnímajú pôvod slovenských potravín najcitlivejšie pri mäse (59%) a pri mliečnych výrobkoch (50%). Za dôležitý ho považuje u mlieka štvrtina (34%) opýtaných, avšak u mliečnych výrobkov až polovica (50%). Slovenský pôvod vajec uprednostní 30% respondentov, o niečo menej (22%) u hydiny. Obdobne 30% uviedlo, že slovenský pôvod je pre nich dôležitý pri nákupe zeleniny, kým slovenské ovocie uviedlo len 19% opýtaných. Pri trvanlivých druhoch potravín je miera dôležitosti slovenského pôvodu v rozmedzí 8 – 14%. Najmenej je slovenský pôvod dôležitý pri pochutinách a nápojoch (alkoholických aj nealkoholických). Len 6% opýtaných uviedlo, že slovenský pôvod ich nezaujíma a nie je dôležitý pri žiadnom druhu potravín.

Dlhodobým cieľom rezortu pôdohospodárstva je zvýšiť podiel slovenských potravín na pultoch reťazcov. Na podporu predaja slovenských potravín sa realizuje viacero projektov. Tohtoročnou novinkou budú regionálne pulty, vďaka ktorým môžu lokálni producenti potravín dodávať svoje potraviny do obchodov vo vzdialenosti 50 kilometrov.