pondelok 24. júla 2017

e-Schránka: Splnomocnenie vybavíte pár klikmi
Úradné zásielky od 1. júla už nechodia firmám do klasických schránok, ale elektronicky. Prístup do firemnej schránky majú zo zákona všetci jej štatutári. Tí ju však nemusia spravovať sami, môžu poveriť nimi zvolenú osobu. Môžu tak urobiť listinnou žiadosťou, alebo oveľa jednoduchšie elektronicky, pár klikmi. 

Záujem štatutárov o udelenie oprávnení iným osobám je enormný. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby eviduje už takmer 14 tisíc listinných žiadostí. Aktuálne prichádza vyše sto listinných žiadostí denne, čo kladie zvýšené nároky na ich spracovanie v zákonnej lehote do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti. Listinnú žiadosť musí navyše podpísať štatutár a overiť notár, až potom sa zasiela na úrad vlády.

Oprávnenie je pritom možné udeliť aj elektronicky, priamo v prostredí e-schránky. Stačí na to pár klikov, netreba čakať na spracovanie žiadosti a nie sú s tým spojené žiadne náklady. Videonávod, ako udeliť oprávnenie elektronicky, nájdete tu. Celým jednoduchým procesom prevedú tiež operátori kontaktného centra, ktorí sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 hod. na telefónnom čísle +421 2 35 803 083.