pondelok 10. júla 2017

Aktuálne: Príspevok na zateplenie
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR oznámilo vyhlásenie tretej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu staršieho než desať rokov.

Oproti predošlej výzve sa zvyšuje maximálna podpora zo 6.500 eur na 8.800 eur a má byť tiež dostupnejšia pre širší okruh občanov. Žiadosti o príspevok bude možné podávať elektronicky od 1. augusta 2017 do 31. októbra 2017 alebo do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok (500 žiadostí).

Podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov príspevok možno poskytnúť do výšky 40% oprávnených nákladov, najviac 8.800 eur. Informácie o podmienkach poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na 
zatepluj.sk. Do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom a podpora sa týka viacpodlažného rodinného domu s celkovou podlahovou plochou do 300 m2.