štvrtok 13. júla 2017

Radíme: Ako sa chrániť pred prenosnými (infekčnými) ochoreniami
Hlavný hygienik SR Ján Mikas zverejnil na webe Úradu verejného zdravotníctva užitočné rady pre všetkých cestovateľov, ktoré im môžu pomôcť pri neočakávaných zdravotných problémoch.

Črevné problémy: Hnačka je najčastejším ochorením medzi cestovateľmi. Vo väčšine prípadov ustúpi v priebehu dvoch až troch dní. Na vzniku cestovateľskej hnačky má svoj podiel samotná cesta, zmena klímy, zmena stravy, ale aj možnosť kontaminácie potravín a vody niektorými druhmi baktérií. Pri dodržiavaní základných hygienických pravidiel a prechodným diétnym stravovaním príznaky ustúpia za niekoľko hodín. Môžu sa však vyskytnúť aj hnačkové ochorenia, ktorých pôvodcom sú salmonely, šigely, niektoré parazity, vírus spôsobujúci hepatitídu  typu A, pôvodca cholery. Týmto ochoreniam sa dá zabrániť prísnou osobnou hygienou (čisté ruky) ako aj hygienou vody a potravín. Vyvarovať sa nezvyčajných jedál, konzumovať iba dostatočne tepelne spracovanú stravu, piť prevarenú vodu, nekonzumovať zmrzlinu, džúsy, nepasterizované mlieko aj ľad, pokiaľ nie je záruka, že bol pripravený z bezpečnej alebo prevarenej vody. Pri dlhšom pobyte v rizikových oblastiach sa cestujúcim pred cestou do zahraničia odporúča očkovanie (cholera, vírusový zápal pečene typu A, brušný týfus).

Kvapôčkové nákazy
: Najčastejšie ide o tzv. choroby z prechladnutia, nádcha, angína, zápal priedušiek, chrípku, osýpky, meningokokové infekcie, legionárska choroba.
Zabrániť týmto ochoreniam možno vyhýbaním sa uzavretým preplneným miestnostiam a zamedzením úzkeho styku s chorým ako aj vhodným očkovaním (chrípka, meningokokové infekcie).

Nákazy, ktoré sa prenášajú krvnou cestou a pohlavným stykom
: Krvnou cestou sa prenáša vírusový zápal pečene typu B a C a vírus HIV. V prevencii je potrebné sa vyvarovať nezabezpečených lekárskych zákrokov mimo zdravotníckych zariadení, tetovaniam (trvať na jednorazových ihlách a striekačkách, na dokonale sterilizovanom lekárskom náradí).
K dispozícii je očkovanie proti hepatitíde typu B.

Sexuálne prenosné infekcie – kvapavka, syfilis, herpes, HIV a ďalšie
: Jednoduchou a zaručenou ochranou je nemať pohlavný/sexuálny styk s  cudzou osobou, ktorej zdravotný stav nie je známy. Chrániť sa pri pohlavnom styku.

Ochorenia prenášané hmyzom
: Riziko takýchto nákaz je veľmi vysoké najmä v tropických a subtropických krajinách. Patria sem predovšetkým malária, žltá zimnica, Dengue, japonská encefalitída, infekcia vírusom Zika a ďalšie.
Očkovanie je k dispozícii proti žltej zimnici , japonskej encefalitíde a vírusovému zápalu pečene typu B. V rámci prevencie je potrebné dodržiavať osobnú ochranu pred komármi, a to nosiť košele  s dlhými rukávmi, dlhé nohavice, používať vhodným repelent, spať v uzavretom prostredí  s používaním neporušených moskytiér (sieťok), používať dezinsekčné prostriedky na hubenie komárov.
Antimalariká je nutné užívať presne podľa pokynov lekára!


Nákazy kože a slizníc (tetanus, tularémia, leptospiróza, besnota, kožné plesňové ochorenia): Po poranení je dôležité správne ošetrenie rán v prípade poranenia je nutné ranu umyť vodou a mydlom a vyhľadať zdravotnícke zariadenie.
Pred cestou je vhodné overiť si očkovanie proti tetanu.
V rámci prevencie je dôležité chrániť sa styku s neznámymi zvieratami podozrivými z besnoty ako aj vyhýbať sa chodeniu na boso vo vlhkom teplom prostredí, prípadne používať preventívne protiplesňové prípravky (krémy, masti, roztoky), ktorých je na trhu dostatok.