utorok 11. júla 2017

e-Schránka: Oprava overenia autorizácie
Od 1. júla 2017 je na portáli slovensko.sk odstránená nekompatibilita pri vyhodnocovaní platnosti autorizácie elektronických dokumentov, ktoré sú vo formátoch PDF/A-1, PDF 1.3 a PDF 1.4 (.pdf) podpísané v súboroch ZEPf (.zep) alebo XAdES_ZEP (.xzep). 

Z tohto dôvodu môže byť výsledok overenia autorizácie vytvorený na Ústrednom portáli verejnej správy od 1. júla 2017 v prípade uvedených PDF formátov odlišný od výsledku overenia vytvoreného do 30. júna 2017. 

Do 30. júna 2017 bola autorizácia elektronických dokumentov vo formátoch PDF/A-1, PDF 1.3 a PDF 1.4 v súboroch ZEPf (.zep) a XAdES_ZEP (.xzep) na ÚPVS vyhodnocovaná ako neplatná v prípade, že autorizovaný dokument bol vyhodnotený ako nevalidný podľa špecifikácie PDF/A-1a. V týchto prípadoch bol vo vyhodnotení autorizácie uvedený kód výsledku overenia č. 110, č. 2104 alebo č. 2105, ako portál upozornil v ozname Nesprávne overenie autorizácie.