streda 12. júla 2017

EU: najlepšie projekty širokopásmového internetu
Európska komisia (DG Connect) ocení projekty, ktoré pomáhajú zavádzať širokopásmové pripojenie (broadband) a poskytujú občanom vysokorýchlostný internet. Do European Broadband Awards 2017 môžete teraz nominovať aj svoj projekt.

Súťaž je zameraná na projekty regionálnych a miestnych orgánov verejnej správy (obce, mestá, regióny…), ale aj na súkromne financované projekty, ktoré prijímajú inovatívne modely investičnej, obchodnej alebo finančnej štruktúry. Súťažné projekty budú ocenené v týchto piatich kategóriách:
- Inovatívne modely financovania, podnikania a investícií,
- Zníženie nákladov a spoločné investície do infraštruktúry odolnej voči budúcim zmenám,
- Územná súdržnosť vo vidieckych a odľahlých oblastiach,
- Sociálno-ekonomický dopad a cenová dostupnosť,
- Otvorenosť a konkurencia.

Neváhajte a prihláste všetky typy verejných či súkromných projektov, bez ohľadu na ich veľkosť, umiestnenie či technológie, ktoré sú dokončené alebo pred ukončením. Projekty budú hodnotené porotou medzinárodných expertov navrhnutých priamo Európskou komisiou. Víťazov slávnostne ocení európsky komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť 20. novembra 2017 v Bruseli.


Termín podávania žiadostí je do 7. septembra 2017. Viac na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-broadband-award.