streda 12. júla 2017

Novinka: Listy vlastníctva na internete
O niekoľko mesiacov by sme už nemuseli na úrady nosiť žiaden list vlastníctva a žiaden výpis z katastrálnej mapy. Dostupné sú už pre každého v elektronickej forme.

Nová aplikácia Mapový klient ZBGIS je zameraná na zobrazovanie a interaktívnu prácu s digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, údajmi ZBGIS, registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu, ako aj digitálnym modelom terénu geografickými názvami. Údaje na http://zbgis.sk sú integrované do jedného celku, čo umožňuje používateľom získať komplexnejšie informácie o konkrétnom území nielen z pohľadu aktuálnych vlastníckych vzťahov, ale aj z hľadiska topografie.

Mapový klient ZBGIS je platformovo nezávislá aplikácia, používateľovi stačí internetové pripojenie v desktopovom počítači alebo v mobilnom zariadení (tablete, smartfóne) a internetový prehliadač. Umožňuje pridávanie údajov z externých zdrojov, či už zo statických súborov bežne podporovaných digitálnych formátov pre priestorové údaje alebo štandardizovanou formou webových mapových služieb. Používateľ si tak môže vyskladať mapový podklad z takých údajov, aké práve potrebuje. Mapový klient ZBGIS je integrovaný s údajmi katastra nehnuteľností a registra adries, ktoré sú aktualizované na dennej báze, čo znamená, že pracuje vždy s aktuálnymi údajmi katastra a adresnými bodmi. Výhodou je aj optimalizácia aplikácie pre mobilné zariadenia.


Pôvodná webová aplikácia vznikla ako jeden z výsledkov projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností – ZBGIS (Operačný program Informatizácia spoločnosti), ktorý sa realizoval v rokoch 2010 až 2016. Nová verzia aplikácie vznikla v rámci 5-ročnej udržateľnosti projektu a rozvojových aktivít ZBGIS. Rozvojové aktivity projektu sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu. Výpisy z novej aplikácie ale nie sú zatiaľ použiteľné na právne úkony!