streda 12. júla 2017

Radíme: Skôr než vycestujete
Cestovanie môže priniesť aj zdravotné riziká, preto sa odporúča navštíviť pred plánovanou cestou svojho lekára. Veľmi dôležité je to najmä pre cestovateľov, ktorí plánujú cestovať do krajín s nízkym hygienickým štandardom (predovšetkým trópy či subtrópy).

Lekár by mal poskytnúť informácie o povinných alebo odporúčaných očkovaniach, prevencii niektorých ochorení, odporúčaných liekoch na samoliečbu v priebehu cesty ako aj o dôsledkoch cesty na  zdravotný stav a možnosti obmedzenia rizík na ceste. V prípade potreby  vás odošle na niektoré zo špecializovaných  pracovísk, ktoré poskytnú informáciu o aktuálnom riziku infekcií v jednotlivých krajinách, o príslušnej prevencii vrátane ochrany pred maláriou a zabezpečia potrebného očkovania. Informácie o epidemiologickej situácii v európskych krajinách (napr. osýpky) nájdete aj na webovej stránke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb https://ecdc.europa.eu/en (napr. Communicable disease threats report) aj na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR (v časti Epidemiológia alebo Osýpky).

Skôr než vycestujete, mali by ste pamätať na:
-  nepriaznivé účinky samotného cestovania na zdravie (cestovanie lietadlom, autom, autobusom, loďou, na bicykli),
-   infekčné choroby (vrátane sexuálne prenosných ochorení),
-   alergie,
-   úrazy a drobné poranenia,
-   telesnú záťaž v horúcom, príp. vlhkom prostredí,
-   príznaky zo strany srdcovocievneho, črevného a dýchacieho systému,
-   športové riziká (potápanie, horolezectvo),
-   slnečné žiarenie, opaľovanie a kúpanie,
-   hmyz,
-  stravovanie (konzumovať len dôkladne tepelne spracované jedlo, nejesť neumytú surovú zeleninu, vyhýbať sa majonézam, vajíčkam, studeným misám, jesť len ovocie, ktoré sa dá len ošúpať alebo je dôkladne umyté pitnou vodou, atď. ),
-   osobná hygiena (časté umývanie rúk).