utorok 11. júla 2017

EU: Boj proti epidémiám HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C
Parlament vyzval Európsku komisiu a členské štáty na zavedenie celoúniových harmonizovaných programov dohľadu nad infekciami, ktoré by včas odhalili ohniská nákazy vírusovou hepatitídou, tuberkulózou a HIV, zhodnotili trendy v ich výskyte, poskytli odhady záťaží spojených s ochoreniami a v reálnom čase sledovali postupnosť diagnózy, liečby a starostlivosti.


Nakoľko HIV je naďalej prenosným ochorením s najväčšou spoločenskou stigmou, Európska komisia a členské štáty by podľa poslancov mali uľahčiť prístup ním postihnutých pacientov k inovatívnym liečebným metódam a zintenzívniť boj proti spoločenskej stigmatizácii. Parlament tiež vyzval členské štáty, aby v snahe zabezpečiť včasné odhalenie prípadov nakazenia nespoplatňovali testy na HIV. Tuberkulóza, ktorá je najčastejšou príčinou úmrtia osôb s HIV, sa v globalizovanom svete s rastúcou mobilitou obyvateľstva stala vážnou cezhraničnou hrozbou - celosvetovo sa počet ľudí nakazených tuberkulózou v roku 2014 zvýšil už tretí rok po sebe.


Parlament tiež zdôraznil dôležitosť boja proti rastúcej antimikrobiálnej rezistencii a vyzval lídrov členských štátov na spoločný postup pri zavádzaní cezhraničných opatrení zameraných na prevenciu. Viac než 90% pacientov s hepatitídou typu C nemá po nakazení žiadne príznaky choroby a v členských štátoch neexistuje žiaden jednotný protokol pre skríning. Údaje o postihnutých osobách tak môžu byť podhodnotené. Komisia by preto podľa poslancov mala iniciovať plán, ktorý by viedol k štandardizácii skríningových, testovacích a liečebných protokolov. Cieľom by malo byť na odstránenie hepatitídy typu C v EÚ do roku 2030, uvádza sa v uznesení.

V roku 2015 nahlásilo 31 krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (členské štáty EÚ a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) takmer 30.000 novo diagnostikovaných prípadov infekcie vírusom HIV. Podľa odhadov ochorelo v európskom regióne na multirezistentnú tuberkulózu (MDR-TB) 120.000 ľudí. Vírusová hepatitída (hepatitída typu C) je pre verejné zdravie jednou z celosvetovo najvážnejších hrozieb. Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) jeden zo siedmich ľudí s HIV nepozná svoj sérologický stav, pričom odhadovaný priemerný čas od nakazenia HIV po stanovenie diagnózy je štyri roky. Z celkového počtu 10 miliónov úmrtí, ktoré by do roku 2050 mohli byť každoročne spojené s rezistenciou voči liekom, bude pravdepodobne približne štvrtina spôsobená rezistentnými kmeňmi tuberkulózy.