pondelok 25. septembra 2017

Aktuálne: Očné ochorenia Slovákov 
Medzi najčastejšie očné ochorenia Slovákov patrí glaukóm, ľudovo nazývaný zelený zákal. Ako mnohé očné problémy aj glaukóm je nebezpečný najmä svojim dlhodobým bezpríznakovým priebehom. 

Glaukóm nepostihuje obe oči rovnako, a tak jedno oko dokáže dočasne nahradiť druhé, choré oko. Že niečo nie je v poriadku si pacient uvedomí až pri náhodnom prekrytí oka, alebo až keď je ochorenie v pokročilom štádiu. Častým očným problémom je aj diabetická retinopatia, ktorá býva príčinou slepoty aj vo vyspelých krajinách. Podľa lekárov majú diabetici až o 20% vyššie riziko oslepnutia ako zvyšok populácie. Vysoká hladina cukru, ako aj vysoký obsah tukov v krvi diabetikov má za následok nedokrvenie sietnice, tvorbu slabých ciev v ktorých dochádza ku krvácaniu na sietnici. VPDM, alebo vekom podmienená degenerácia makuly je najčastejšia príčina praktickej slepoty v populácii nad 60 rokov. Je to ochorenie, ktoré ovplyvňuje každodenné aktivity (čítanie, písanie, pohyb v priestore, pozeranie televízie, akékoľvek aktivity vyžadujúce zrak) a výrazne znižuje kvalitu života.

Kedy by ste mali vyhľadať očného lekára?
-         Videnie dúhových kruhov okolo svetiel
-          Zmeny či strata zraku
-          Začervenanie oka
-          Nevoľnosť alebo vracanie
-          Bolesť očí a hlavy
-          Rozmazané videnie
-          Zúžené (tunelové) videnie

V rámci prevencie sa odporúča OCT vyšetrenie - dokáže detailne vyšetriť všetky vrstvy sietnice a určiť rozsah jej poškodenia. Je bezbolestné, bezkontaktné a pacient sa výsledok dozvie okamžite. Kontrola vnútroočného tlaku je dôležitá pri diagnostike glaukómu, ktorý vzniká pri zvýšenom vnútroočnom tlaku. Naopak, znížený očný tlak má za následok deformáciu očnej gule. Bezkontaktné meranie vnútroočného tlaku pracuje na princípe prúdenia vzduchu. Tonometer meria spätný odraz vzduchu po strete s rohovkou.  Aj pri tomto vyšetrení získate výsledok vyšetrenia okamžite.