streda 27. septembra 2017

On-line: Paralelné svety
S internetom trávime stále viac času a postupne si vytvárame vlastné virtuálne identity. No má to aj svoje tienisté stránky. Tak ako v bežnom živote, aj v tom virtuálnom na nás číhajú hrozby.  

Internet zmenil naše návyky a významne ovplyvňuje životný štýl. Vďaka nepretržitému internetovému pripojeniu, digitálnym smart zariadeniam a nespočetnému množstvu aplikácií si dokážeme užívať možnosti, o ktorých sa nám predtým ani nesnívalo. Viaceré z obľúbených činností – ako nakupovanie, finančné transakcie, získavanie informácií, sledovanie médií, komunikácia či sociálne interakcie – sa vo veľkej miere odohrávajú vo virtuálnom prostredí. Podľa prieskumu Slovakia online 2015 agentúry Median SK, ktorá skúmala digitálny život viac ako 3 miliónov Slovákov, podiel  on-line komunity na Slovensku sa za posledných 10 rokov zdvojnásobil. Slováci strávia v priemere takmer 3 hodiny denne on-line, pričom toto číslo naďalej rastie.

Náš život sa tak odohráva akoby v dvoch paralelných svetoch – v tom skutočnom a v tom virtuálnom. Zatiaľ čo v tom skutočnom sa správame pomerne zodpovedne, v tom virtuálnom sa často bezdôvodne vystavujeme rizikám, ktoré však môžu negatívne ovplyvniť naše skutočné životy. „V on-line prostredí sa cítime uvoľnenejšie, strácame zábrany, za monitorom počítača sa cítime  bezpečnejšie – nikto nás nevidí a nepočuje. Práve preto sme o čosi menej obozretní a často popúšťame zo svojich noriem a pravidiel správania sa. Aj v on-line svete stoja na druhej strane skutoční ľudia, ktorí si vytvárajú skutočné obrazy o nás a našom správaní. Rovnako skutočné sú aj riziká, ktorým naše správanie vo virtuálnom svete vystavujeme. Mali by sme byť preto obozretní, aby sme sa vyhli negatívnym dôsledkom. Tých je čoraz viac a aj z vlastnej praxe poznáme niekoľko prípadov, kedy sa predovšetkým mladí ľudia stali obeťami kybernetických hrozieb, ktoré vážne zasiahli do ich skutočných životov“, konštatuje Marek Madro z internetovej poradne IPčko.sk.