streda 27. septembra 2017

EU: Európsky deň jazykov 2017
Posledný septembrový utorok sa v Európe oslavoval Európsky deň jazykov. Ako je to teda  s našimi jazykovými znalosťami?  

V roku 2015 sa viac ako 19 miliónov žiakov základných škôl EÚ (84% všetkých žiakov na tejto úrovni) učilo aspoň jeden cudzí jazyk, a to vrátane 1 milióna žiakov (približne 5%), ktorí sa učili dva cudzie jazyky alebo viac. Najpopulárnejšia je angličtina, ktorej sa venuje viac ako 17,5 mil. žiakov (83,5%). Francúzština sa  umiestnila na druhom mieste (s 0,8 mil. žiakov, čiže 4,8% populácie), po nej nasleduje nemčina (takmer 0,7 mil. žiakov alebo 3,9%), španielčina (0,1 mil. alebo 0,6%), ruština (54 tis. alebo 0,3%) a taliančina (33 tis. alebo 0,2%). Top tri krajiny s najväčším počtom žiakov, ktorí sa učia viaceré cudzie jazyky, sú Luxembursko, Estónsko a Grécko.

Na slovenských základných školách sa v roku 2015 učilo cudzí jazyk 85,9%, pričom 80,4% sa učí jeden jazyk a 5,5% sa učí dva a viac jazykov. Najobľúbenejšia je angličtina, učí sa ju až 82,6% žiakov.

V Európskej únii je 24 úradných jazykov, približne 60 regionálnych jazykov a jazykov národnostných menšín a viac než 175 jazykov migrantov. Vo svete existuje 6.000 až 7.000 jazykov, z ktorých väčšina sa vyskytuje v Ázii a v Afrike. Aspoň polovica svetovej populácie je dvojjazyčná alebo viacjazyčná, t. j. ovláda alebo rozumie dvom alebo viacerým jazykom.