piatok 29. septembra 2017

Trend: Inteligentné mestá
Európska investičná banka za posledných šesť rokov poskytla na tzv. Smart City projekty v Európskej únii 117 miliárd eur. Prognózy ukazujú, že do roku 2050 bude v mestách žiť takmer 70% svetovej populácie a nové technológie by mali život v mestách zjednodušiť. 

Potreba digitalizácie a zefektívnenia verejnej správy je aktuálnou témou aj na Slovensku. Digitalizácia verejnej správy je u nás zatiaľ na začiatku a občania po celom Slovensku aj naďalej narážajú na komplikovaný administratívny systém. Firmy a agentúry prinášajú nové predstavy o tom, ako využívať moderné technológie, napríklad mobilné zariadenia, wearable a IoT doplnky, aby boli mestá inteligentnejšie. Inšpiráciu ponúkajú tiež inteligentné mestá z rôznych kútov sveta.

SINGAPUR - Údaje zo siete senzorov na celom ostrove sa ukladajú aj do dynamického digitálneho modelu mesta. Umožňuje testovať koncepty, analyzovať prevádzku a spúšťať rôzne simulované scenáre (evakuácia davu). Až 98% vládnych služieb je dostupných on-line a k dispozícii sú tiež mobilné zdravotné, komunálne a dopravné aplikácie. Senzory a inteligentné aplikácie pomáhajú bytom znížiť spotrebu energie, vody aj výdavkov. Do roku 2020 by mali byť všetky vozidlá vybavené systémom satelitnej navigácie.

BARCELONA - Prostredníctvom údajov z bezdrôtových senzorov na parkoviskách a aplikácie sú vodiči informovaní o najbližších voľných parkovacích miestach. Znižuje sa tak hluk aj znečistenie prostredia a šetria sa financie. Digitálne kiosky na verejných miestach (nákupné centrá, knižnice atď.) slúžia na realizáciu administratívnych postupov on-line. Verejný webový portál sprístupňuje vyše 300 kategórií dát. S inovatívnym systémom osvetlenia si lampy automaticky upravujú intenzitu svetla a je tu tiež budova so samoreguláciou vnútornej klimatizácie aj osvetlenia.

SOUL - Inteligentné pracovné centrá s telekonferenčnými systémami, Wi-Fi a senzormi umožňujú tretine štátnych zamestnancov pracovať bližšie k domovu. Odsávacie systémy likvidujú odpad cez podzemné potrubie priamo do recyklačných závodov. Lekárske konzultácie a zdravotné prehliadky pre starších a zdravotne postihnutých sa poskytujú pomocou inteligentných zariadení a diaľkovo ovládaného zdravotníckeho vybavenia. Nechýba ani systém na nabíjanie elektrických verejných autobusov.

MILTON KEYNES – mesto v srdci Anglicka (vyše 250.000 obyvateľov) sa stalo britským priekopníkom využívania Internet of Things. Aplikácia MotionMap tu sleduje pohyb vozidiel aj ľudí a senzory upozorňujú na bezplatné parkovacie miesta. Do recyklačných centier bola zavedená technológia senzorov na diaľku, takže komunikujú so smetiarskymi vozidlami a upozorňujú na plné odpadkové koše.

VIEDEŇ - Rakúske hlavné mesto testuje ekologickú mobilitu prostredníctvom eMorail. Hlavným prvkom je železničná služba integrovaná so zdieľaním elektronických áut a elektronického bicykla. Aplikácia pre smartfóny umožňuje rezervovať si vozidlo, informuje o oneskorení vlakov, vzdialenosti, ktorú je možné riadiť bez zapožičania auta alebo bicykla aj o zostávajúcom kredite na cestovanie.