pondelok 25. septembra 2017

CETA: Dohoda medzi EÚ a Kanadou  
Predbežné uplatňovanie dohody medzi Európskou úniou a Kanadou, tzv. Canada - EU Trade Agreement (CETA) uľahčí vzájomné obchodovanie a otvorí nové príležitosti v oblasti investícií.   

Dohoda uľahčí vstup európskych firiem na trh Kanady a vytvorí lepšie podmienky aj na uplatnenie sa expertov. V dôsledku CETA sa odstránia clá, skončia sa obmedzenia prístupu k verejným zákazkám, otvorí sa trh so službami a poskytnú sa predvídateľné podmienky pre investorov. Dohoda obsahuje aj záruky, aby hospodársky zisk v žiadnom prípade nedosahoval na úkor základných práv, sociálnych noriem, práva vlády na reguláciu, ochrany životného prostredia alebo zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.

EÚ aj Kanada odstránia od prvého dňa jej vykonávania clá pre 98% colných položiek. Clá v priemyselnom sektore budú plne liberalizované, z toho viac ako 99% už od začatia uplatňovania dohody. To ušetrí exportérom z EÚ ročne na nevybratom cle cca 470 mil. eur. Po siedmich rokoch od platnosti dohody má dôjsť k úplnému odstráneniu ciel na produkty vyvážané z EÚ do Kanady. Na Slovensko bude mať zmluva zrejme skôr nepriamy ekonomický dosah, pretože podiel obchodu s Kanadou na celkovom vývoze SR je menej ako pol percenta.

Európsky parlament schválil dohodu 15. februára 2017, čím EÚ ukončila vnútorné schvaľovacie postupy a CETA sa môže začať predbežne uplatňovať. Nasledovať bude ratifikácia členskými štátmi, ktorá ja potrebná na definitívne nadobudnutie platnosti dohody. V SR by sa mal ratifikačný proces začať na jeseň tohto roku.