utorok 26. septembra 2017

SR: Koniec nálepiek STK?
Národná asociácia staníc technickej kontroly navrhuje zrušiť kontrolné nálepky pre autá. Podľa nej nálepky potvrdzujúce absolvovanie technickej a emisnej kontroly automobilu stratili zmysel.

„Navrhujeme ponechať len vyznačený protokol o kontrole technického stavu ako jediný povinný doklad o vykonaní technickej a emisnej kontroly. Kontrola a evidencia áut je dnes plnohodnotne realizovaná prostredníctvom moderných informačných systémov", uvádza sa v stanovisku asociácie. Nálepky a osvedčenia považuje asociácia za duplicitnú povinnosť zaťažujúcu štát aj motoristov.

Navrhovaná zmena by viedla k úspore finančných zdrojov aj zníženiu administratívy. Asociácia očakáva pozitívny vplyv na motoristov, ktorým sa znížia náklady na absolvovanie technickej a emisnej kontroly a zrýchli sa jej celkový priebeh. Zároveň platí, že osvedčenia a kontrolné nálepky nemajú oporu ani v platných smerniciach Európskej únie.

Zrušenie nálepiek je jednou zo zásadných pripomienok asociácie k pripravovanej novele zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.