piatok 24. novembra 2017

Aktuálne: LESY SR budú obchodovať s drevom podľa nových pravidiel

Štátny podnik pripravil novú politiku obchodu s drevom. Zmluvy s odberateľmi a spracovateľmi bude uzatvárať podľa nových pravidiel, ktoré majú priniesť väčšiu transparentnosť, znížiť priestor pre špekulácie a stabilným odberateľom zabezpečiť strednodobé a dlhodobé kontrakty. Obmedziť sa má aj vývoz dreva do zahraničia.

Cieľom auditu bolo zistiť potreby reálnych spracovateľov dreva na Slovensku, objektivizovať informácie o centrálnych zmluvných partneroch, identifikovať skutočných spracovateľov dreva a odhaliť priekupníkov s drevnou hmotou. Na základe získaných informácií bol stanovený rating odberateľov dreva s niekoľkými kritériami: zhodnocovanie drevnej hmoty, spracovaný objem a sortiment, umiestniteľnosť sortimentu na trhu, lokalizácia prevádzky, počet zamestnancov, výšku investícií do podniku za posledných 10 rokov a certifikáty.

Odberatelia boli rozdelení do štyroch skupín podľa odoberaných sortimentov. V prvej skupine sú strategickí odberatelia, bez ktorých nie je možný predaj produkcie. V druhej skupine sú významní odberatelia, ktorí sa výrazne podieľajú na obchodných vzťahoch podniku. V tretej skupine sú strední odberatelia, ktorí stabilným odberom diverzifikujú obchodné vzťahy. Štvrtú skupinu uzatvárajú malí odberatelia, ktorí dopĺňajú odbyt v ťažšie predajnej sortimentnej skladbe.