utorok 21. novembra 2017

EU: Posilnená ochrana spotrebiteľov

Podľa údajov z roku 2014 porušovalo až 37% webových stránok zameraných na elektronický predaj tovarov a služieb v oblasti cestovania, zábavy, konfekcie, elektroniky a spotrebiteľských úverov platné právne predpisy EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. 

Európsky parlament schválil celoúniové pravidlá s cieľom zvýšiť ochranu spotrebiteľov pri internetových nákupoch a rýchlejšie odhaliť nepoctivých predajcov. Nová legislatíva odstráni nedostatky aktuálnych úniových predpisov, možnosť zneužívania ktorých bola umocnená odlišnými prístupmi na ich presadzovanie v jednotlivých krajinách EÚ. Novelizované nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa rozšíri právomoci vnútroštátnych orgánov tak, aby mohli  ľahšie odhaliť a zastaviť porušovanie právnych predpisov únie na ochranu spotrebiteľov v on-line prostredí. Posilní tiež možnosti koordinácie ich činnosti v rámci EÚ.

Súčasťou právomocí vnútroštátnych orgánov v oblasti vyšetrovania a uplatňovania právnych predpisov EÚ bude okrem iného právo:
•     Požadovať od registrátorov domén a bánk poskytnutie informácií potrebných na identifikáciu nepoctivých obchodníkov.
•     Vykonávať testovacie nákupy tovarov alebo služieb - v prípade potreby aj v utajení, teda pod zmenenou identitou (fiktívne nakupovanie).
•     Nariadiť zreteľné zobrazenie varovania pre spotrebiteľov pri prístupe k on-line rozhraniu, či už ide o webovú stránku alebo aplikáciu, prípadne nariadiť odstránenie digitálneho  obsahu či obmedzenie prístupu k nemu, pokiaľ neexistujú žiadne iné účinné prostriedky na zastavenie nezákonných praktík.
•     Uložiť sankcie - vrátane pokút či opakovaných peňažných sankcií.
•     Zatlačiť na obchodníkov v snahe získať od nich záväzok poskytnutia primeranej nápravy spotrebiteľom, ktorí boli ich protiprávnym konaním poškodení a zároveň informovať  spotrebiteľov o možnostiach, ako sa domôcť odškodnenia.

Európska únia bude koordinovať postup vnútroštátnych orgánov, ak porušenie právnych predpisov únie spôsobilo, spôsobuje, alebo môže spôsobiť ujmu na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov v aspoň dvoch tretinách členských štátov s minimálne dvoma tretinami obyvateľstva únie. Jednou z kľúčových požiadaviek poslancov počas vyjednávaní so zástupcami Rady (ministrov) EÚ bolo väčšie zapojenie spotrebiteľských  organizácií do úsilia o zlepšenie vymožiteľnosti práv on-line klientov.  Nové nariadenie by malo účinnejšie predchádzať alebo potláčať aj nasledujúce praktiky:
•     cezhraničná krátkodobá propagácia lacnejších leteniek, ktoré letecká spoločnosť následne zruší,
•     dlhodobá viazanosť u mobilného operátora ukrytá za ponuku získať telefón za jedno euro,
•     nedoručenie už zaplateného dizajnového nábytku online obchodníkom, ktorý jeho predaj ponúkal a ktorý za ostatné tri roky zmenil štyrikrát svoju adresu,
•     rozdiely v cenách za prenájom automobilov, ktoré poukazujú na možnú diskrimináciu spotrebiteľov na základe krajiny ich pôvodu.