pondelok 20. novembra 2017

Aktuálne: Nákazy z nemocníc

Tohtoročný Svetový týždeň zvyšovania povedomia o antibiotikách bol na Slovensku zameraný aj na nemocničné nákazy – nozokomiálne infekcie. 

Ide o prenosné ochorenia, ktoré vznikli pri pobyte v zdravotníckom zariadení. Najčastejšími vyvolávateľmi infekcií sú baktérie. Nozokomiálne infekcie komplikujú priebeh pôvodného ochorenia, predlžujú pobyt pacienta v nemocnici, čím zvyšujú personálne a finančné náklady na jeho liečbu. Ich nahlasovanie a výskyt je svetovo uznávaný indikátor kvality poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a slúži pacientovi na porovnanie kvality a bezpečnosti jednotlivých nemocníc.

Úrad verejného zdravotníctva SR v roku 2016 zverejnil 10.091 nozokomiálnych infekcií, čo predstavuje výskyt infekcií na úrovni 1,02 %. Je to nízke a podhlásené číslo, ktoré nemá nič spoločné s realitou. Situácia na Slovensku nie je dobrá aj kvôli tomu, že nahlasovanie nozokomiálnych infekcií je administratívne náročná, síce zákonom povinná, ale v praxi nerealizovateľná a skôr sporadická činnosť. Navyše vykazovanie len na úrovni percent neumožňuje spravodlivé porovnávanie nemocníc. Zmeniť by to mal Národný akčný plán antibiotickej rezistencie v SR. Zavedením systému elektronického zdravotníctva by sa tento proces mal zjednodušiť a nemali by sa opakovane zadávať tie isté údaje do viacerých formulárov a systémov. Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje klinické diagnostické a terapeutické postupy a postupy na výkon prevencie a Národný plán kontroly infekčných ochorení.

V boji s antibiotickou rezistenciou sa už nedá spoľahnúť ani na farmaceutické firmy. Tie od roku 2000 nepriniesli žiadne nové antibiotiká a výskum novej liečby, z dôvodu rýchlej rezistencie na ich antibiotiká, nie je pre nich momentálne dostatočne zaujímavý. Čo môžete urobiť sami?
1) Správne si umývajte ruky. V nemocnici si ruky dezinfikujte.
2) Naučte svoje deti, ako si umývať ruky.
3) Upozornite druhých, keď si ruky neumývajú.
4) Keď kašlete, dajte si ruku na ústa.
5) Ak ste chorí, zostaňte doma.
6) Dbajte na hygienické zaobchádzanie s potravinami.
7) Pýtajte sa lekára, či skutočne potrebujete antibiotiká.
8) Netlačte na lekára, aby vám predpísal antibiotiká.
9) Nechajte sa pravidelne očkovať.
10) Doberte vždy antibiotiká podľa odporúčania lekára.