štvrtok 23. novembra 2017

On-line: Sociálne siete a hry sú blokované najčastejšie

Malé a stredne veľké spoločnosti aj na Slovensku najčastejšie blokujú zamestnancom prístup na sociálne siete a stránky s hrami. Obavy zo súkromných aktivít v pracovnom čase majú hlavne z dôvodu straty produktivity práce, možného napadnutia firemnej siete škodlivým softvérom či zahltením webového pripojenia.   

Lokálny prieskum GFI Software v septembri 2017 ukázal, že iba malá časť malých a stredných spoločností nijako neobmedzuje svojich zamestnancov v prístupe na podnikový web a toleruje im súkromné aktivity v pracovnom čase. Štatistické reporty týkajúce sa webových aktivít používateľov v rámci firemnej siete generujú viac ako dve tretiny podnikov. Vedie ich k tomu hlavne aktuálna situácia s ransomvérovými útokmi a stále viac aj blížiaca sa platnosť nariadení o ochrane osobných dát GDPR.

Hlavné zistenia prieskumu:
- České a slovenské SMB spoločnosti blokujú svojim zamestnancom hlavne prístup na sociálne siete (68%), stránky s hrami (54%), stránky s obsahom pre dospelých (46%) a streamy (43%).        
- Najviac využívajú štatistické reporty týkajúce sa aktivít používateľov (71%), využitia šírky pásma (32%) a kategórie navštevovaných webových stránok (26%).
- Hlavnou motiváciou pre webové zabezpečenie svojich sietí respondenti vidia v ochrane pred ransomvérom (57%) a zaistení kompatibility s nariadením GDPR (43%).
- V oblasti riešení na ochranu pred webovými hrozbam i ich najviac zaujíma zaistenie integrity siete (53%) a filtrovanie webových stránok (33%).