piatok 24. novembra 2017

Upozorňujeme: Poštová spoločnosť s.r.o.

Národná banka Slovenska zverejnila na svojom webovom sídle upozornenie na činnosť spoločnosti Poštová spoločnosť s.r.o.  

Poštová spoločnosť s.r.o. so sídlom Sklenárska 6, 811 02 Bratislava, IČO: 46 839 313, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 84457/B nemá od Národnej banky Slovenska oprávnenie na výkon činnosti v oblasti finančného trhu a nepodlieha jej dohľadu.

Zároveň Poštová banka oznámila, že nie je nijakým spôsobom prepojená s Poštovou spoločnosťou, či už obchodne alebo akcionársky, ani nijakým spôsobom s ňou nespolupracuje. Vzhľadom na stanovisko NBS odporúča klientom, aby boli obozretní a vždy si skontrolovali, či pri ponúkaní finančných produktov komunikujú s Poštovou bankou. Obchodné miesta a kontaktné údaje Poštovej banky sú uvedené na webovej stránke postovabanka.sk.