streda 22. novembra 2017

NASES: Sankcia 71 tisíc eur

Prevádzkovateľ Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk bude musieť Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) uhradiť sankciu vo výške vyše 71 tisíc eur.  

Dôvodom je nedostupnosť elektronickej služby  "Podanie žiadosti o peňažný príspevok na opravu pomôcky” v kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v mesiaci máj 2017, ktorá je sprístupnená občanom prostredníctvom portálu slovensko.sk. Pri riešení tohto incidentu dodávateľ nesplnil časovú lehotu na vyriešenie, a preto podľa zmluvných podmienok si NASES uplatňuje sankciu vo výške 71 452,02 eur s DPH.

Agentúra s dodávateľom rozporuje niekoľko ďalších incidentov súvisiacich s nedostupnosťou či obmedzenou dostupnosťou služieb portálu, vrátane oneskoreného doručovania rozhodnutí po potvrdení doručenky v prvých týždňoch mesiaca september. Aby sa prevádzkovateľ systému sanciám vyhol, musí jasne preukázať, že k problémom nedošlo jeho zavinením.