pondelok 20. novembra 2017

Aktuálne: Rezistencia voči antibiotikám

Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách opätovne upozornil na  antimikrobiálnu rezistenciu (AMR) – jednu z najväčších hrozieb pre celosvetové zdravie.  

V Európskej únii kvôli nej ročne zomrie až 25.000 ľudí, na náklady na zdravotnú starostlivosť a zníženie produktivity stratí až 1,5 miliardy eur, a preto je viac než kedykoľvek predtým potrebné o tomto probléme zvyšovať povedomie. S rastúcou rezistenciou voči antibiotikám, dokonca aj voči antibiotikám poslednej možnosti, čelíme znepokojivej budúcnosti možnej éry „po antibiotikách“, v ktorej by sme  mohli stratiť schopnosť vykonať akékoľvek väčšie operácie, transplantáciu orgánov alebo úspešných implantácií – napríklad nových bedrových kĺbov alebo srdcových chlopní.

Do roku 2050 by antimikrobiálna rezistencia mohla potenciálne usmrtiť jednu osobu každé  tri sekundy a stať sa častejšou príčinou úmrtia než rakovina. Práve s cieľom vyhnúť sa tejto nepredstaviteľnej budúcnosti Európska komisia v júni predložila nový akčný plán „jedno zdravie“ proti AMR. Podľa neho musíme bojovať proti používaniu antimikrobiálnych látok u ľudí a zvierat súčasne a lepšie riešiť otázku, akú úlohu zohráva antimikrobiálna rezistencia v životnom prostredí. Európska únia by mala mať vedúce postavenie v boji proti AMR a poskytovať pridanú hodnotu opatreniam členských štátov.