utorok 12. decembra 2017

Aktuálne: Elektronické diaľničné známky pre rok 2018

Zakúpiť si elektronickú diaľničnú známku na rok 2018 bude možné od 15. decembra 2017  opäť viacerými spôsobmi.  

A to, buď prostredníctvom internetového portálu eznamka.sk, cez mobilnú aplikáciu "eznamka", ako aj priamo na obchodných miestach najmä čerpacích staniciach) či diaľničných hraničných priechodoch. Predajné miesta budú označené logom "eznamka", ich zoznam je zverejnený na spomínanej internetovej stránke. Typy elektronických diaľničných známok ako aj ich cena ostávajú nezmenené:
- diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára 2018 (alebo odo dňa jej úhrady počas roku 2018) do 31. januára 2019 (50 EUR),
- diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou (14 EUR),
- diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou (10 EUR).

Diaľničná známka musí byť uhradená pre vozidlo a v prípade jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť je nad 3,5 tony, aj pre prípojné vozidlo. V prípade dvojstopovej jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony úhrada diaľničnej známky pre prípojné vozidlo nie je potrebná. Pri kúpe diaľničnej známky sa odporúča poriadne si skontrolovať správnosť zadaného EČV, ako aj všetkých ostatných údajov. Správnosť EČV je možné skontrolovať aj na doklade o úhrade (elektronickom alebo papierovom). Dôležité je tiež nepomýliť si druh diaľničnej známky podľa toho, či ide o známku na vozidlo alebo na prípojné vozidlo.

Držitelia parkovacích preukazov ZŤP môžu využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest bezplatne aj v roku 2018. Existujúce registrácie vozidiel oslobodených od úhrady zostávajú v platnosti a o ich registráciu netreba žiadať opätovne, pokiaľ náležitosti ich žiadosti o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky zostali nezmenené počas trvania oslobodenia. V prípade akejkoľvek zmeny je potrebné podať novú žiadosť o oslobodenie prostredníctvom portálu eznamka.sk, resp. na vybraných obchodných miestach v krajských mestách SR. Ich zoznam je uvedený na uvedenej webovej stránke.