utorok 12. decembra 2017

e-Call: Testovanie zariadení

Všetky nové modely osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel vyrobené od apríla 2018 budú mať povinne zabudovaný systém tiesňového volania e-Call. 

Na správne fungovanie systému je potrebné, aby samotná technická realizácia e-Call zariadení jednotlivých automobiliek zodpovedala všetkým technickým požiadavkám. Na európskej úrovni momentálne prebieha testovanie eCall riešení jednotlivých výrobcov a Európska únia vydala aj príslušné usmernenia pre centrá typového schvaľovania. Výrobcovia zasielajú svoje výrobky do laboratórií Spoločného výskumného centra EÚ (Joint research centre) v talianskej Ispre, kde vedeckí pracovníci testujú a overujú súlad týchto riešení s potrebnými požiadavkami.

V prípade dopravnej nehody systém e-Call automaticky zavolá na číslo 112, oznámi miesto nehody záchrannej službe (lokalizácia prebehne pomocou satelitného systému Galileo), a to aj vtedy, ak je vodič v bezvedomí, alebo nie je schopný uskutočniť hovor. Systém eCall sa totiž aktivuje automaticky, keď senzory vo vozidle zaregistrujú vážnu zrážku. Odhaduje sa, že vďaka e-Call sa podarí zachrániť až 2.500 životov ročne a až o 50% by sa skrátil reakčný  čas záchranných služieb. V minulom roku prišlo na európskych cestách o život 25.500 ľudí a ďalších 135.000 bolo vážne zranených. Okrem prínosov pre bezpečnosť cestnej premávky systém výrazne ovplyvní aj na zníženie zápch spôsobených dopravnými nehodami, ako aj zníženie sekundárnych nehôd spôsobených nezabezpečenými miestami nehôd.