štvrtok 14. decembra 2017

EU: Platforma pre uhoľné regióny v procese premeny

Vznikla nová platforma, ktorá uľahčí rozvoj projektov a dlhodobých stratégií v uhoľných regiónoch s cieľom naštartovať proces prechodu a reagovať na environmentálne aj sociálne výzvy. Činnosti platformy by sa neskôr mali rozšíriť aj na regióny, ktoré produkujú vysoké emisie oxidu uhličitého. 

V 41 regiónoch 12 členských štátov sa aktívne ťaží uhlie a v tomto odvetví je priamo zamestnaných približne 185.000 občanov. Produkcia a spotreba uhlia v EÚ ale trvalo klesá. V dôsledku plánovaného zatvárania uhoľných baní a záväzku viacerých členských štátov, že postupne prestanú využívať uhlie na výrobu elektrickej energie, sa tento trend zrýchli. Nová platforma je tak má pomôcť čeliť výzve udržať rast a zamestnanosť v dotknutých komunitách. Umožní dialóg medzi mnohými zainteresovanými stranami o rámcoch politiky a financovaní a pokryje oblasti, akými sú štrukturálna transformácia vrátane hospodárskej diverzifikácie a rekvalifikácie, zavádzania technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ekologických inovácií a moderných technológií na spracovanie uhlia.

V regiónoch, kde sa intenzívne využíva uhlie a ktoré produkujú vysoké emisie oxidu uhličitého, Európska komisia už nabáda na prechod svojou politikou súdržnosti. Táto politika pomáha regiónom dosiahnuť hospodársku transformáciu vďaka „inteligentnej špecializácii“, t. j. konkurencieschopným špecializovaným oblastiam regiónov s cieľom chopiť sa inovácie a napredovať v dekarbonizácii. Komisia súčasne pracuje v rámci pilotného projektu s malým počtom regiónov v členských štátoch na plánovaní a urýchlení procesu hospodárskej diverzifikácie a technologického prechodu prostredníctvom technickej pomoci, výmeny informácií a správne orientovaného bilaterálneho dialógu v súvislosti s príslušnými fondmi EÚ, programami a finančnými nástrojmi. Na žiadosť týchto členských štátov boli v druhej polovici roku 2017 vytvorené pilotné tímy jednotlivých krajín pre Slovensko, Poľsko a Grécko s cieľom pomôcť regiónom Trenčín, Sliezsko a Západné Macedónsko na základe ich konkrétnych potrieb. V priebehu práce sa tieto tímy podelia o svoje skúsenosti v rámci platformy pre uhoľné regióny v procese premeny.