piatok 15. decembra 2017

Aktuálne: Slováci sa prestali báť o prácu

Podľa najnovšieho prieskumu Grafton Slovakia až 18% respondentov by chcelo zmeniť zamestnanie do jedného mesiaca, 38% do pol roka a 31% do roka. 

Finančné ohodnotenie je pre Slovákov nielen najdôležitejším argumentom pre prípadný odchod zo súčasného zamestnania, ale aj pre prijatie novej pracovnej ponuky. Až 54% respondentov uviedlo, že sa im v tomto roku zvýšila mzda. Naopak 41% respondentov uvádza, že mzda sa im nezmenila a iba 5% uviedlo, že ich mzda klesla. Napriek tomu, že zamestnávatelia sa snažia motivovať svojich ľudí rastom miezd alebo ponukou nefinančných benefitov, zamestnanci sa viac než predtým obzerajú po novom mieste. Prieskum jasne deklaruje, že 18% respondentov by chcelo do mesiaca odísť, alebo zmeniť zamestnanie.

Ďalšími najčastejšími dôvodmi, prečo ľudia menia zamestnania, sú túžba po kariérnom raste a potreba zmeny. Medziľudské vzťahy na pracovisku sa stávajú veľmi dôležitým faktorom spokojnosti zamestnancov. Ľudia už nechcú chodiť do práce len za zárobkom, chcú sa tam cítiť komfortne aj po ľudskej stránke. Aj podľa prieskumu je najväčšou motiváciou v zamestnaní výška mzdy a dobré vzťahy s kolegami. Naopak za najviac demotivujúci faktor v zamestnaní respondenti označili zlé vzťahy na pracovisku, či už s  kolegami alebo s vedením spoločnosti.

Ako si Slováci najčastejšie hľadajú nové zamestnanie - rebríček najobľúbenejších kanálov vedú:
- pracovné portály, napr. profesia.sk, kariera.sk, LinkedIn či prace.sme.sk a inzercia, ktoré využíva 92% respondentov;- webstránky personálnych agentúr využíva až 50% respondentov;
- webstránky zamestnávateľov navštevuje 50% respondentov;
- až 47% respondentov si nové zamestnanie hľadá na sociálnych sieťach.

Prieskum sa zameral aj na ochotu Slovákov prijímať zamestnanie na dobu určitú či cez agentúru. Aj táto oblasť je ovplyvnená oživením pracovného trhu a vyšším sebavedomím zamestnancov, ktorí sa neobávajú zo straty zamestnania.
- Zmluvu na dobu neurčitú považuje za dôležitú zhruba polovica respondentov.
- 26% respondentov mala skúsenosť s prácou cez pracovnú agentúru a takmer polovica z nich bolo s touto formou pracovnej zmluvy spokojná. Hlavným dôvodom spokojnosti je dobrá práca a hladký priebeh spolupráce.
- Naopak, nízka mzda a horšie podmienky ako majú kmeňoví zamestnanci sú dôvodom nespokojnosti s pracovnou agentúrou.

Prieskum zamestnaneckých preferencií bol realizovaný na vzorke 1.503 respondentov v spolupráci so spoločnosťou Behaviolabs.com, v  priebehu augusta a  septembra 2017: 81% respondentov bolo vo veku od 21 do 40 rokov, 75% respondentov s VŠ vzdelaním a 94% pracuje v súkromnom sektore.