pondelok 11. decembra 2017

Radíme: Zmluva s operátorom

Blížia sa sviatky a ak aj vám končí zmluvná viazanosť u telekomunikačného operátora, máme pre vás užitočné rady.     

Na Slovensku v súčasnosti poskytuje pevné pripojenie k internetu až cca 800 operátorov, z ktorých väčšina pôsobí len lokálne alebo regionálne. Dostupné ponuky pevného internetového pripojenia pre domácnosť si môžete bezplatne vyhľadať na stránke porovnavacinternetu.sk. Je tu tiež možnosť ponuky porovnávať. V prípade mobilného pripojenia môžu byť užitočné skúsenosti používateľov vo forme výsledkov meraní. Tie sú voľne dostupné na stránke meracinternetu.sk, kde si na mape Slovenska vyhľadáte lokality, o ktoré sa zaujímate: okolie svojho bydliska, práce alebo školy, víkendovej chaty či na cestách k nim. Informácie sú k dispozícii aj ako krátke video na YouTube.

Ak sa rozhodnete využiť niektorú z ponúk, dôkladne sa oboznámte so všetkými  podmienkami. Rozhodne nestačia iba informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré získate rozhovorom so známymi či s predajcami služieb. Nemusia byť úplné! Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozorňuje, že operátor môže vydať všeobecné podmienky a cenník, ktoré sú súčasťou zmluvy. Na Slovensku pôsobí viac ako 1100 telekomunikačných operátorov. Obvykle ponúkajú výmenou za zmluvnú viazanosť rôzne benefity. Dôležité je premyslieť si, či je výhodné získať ponúkaný benefit za cenu zmluvnej viazanosti a podmienok s ňou spojených. Nemenej dôležité je uvážiť výhody aj nevýhody riešenia sporov pomocou rozhodcovského súdu. Prípadné nejasnosti je potrebné vysvetliť si pred uzavretím zmluvy. Neskoršie tvrdenia používateľa služby, že o niečom nevedel, alebo s niečím nesúhlasil, operátor zrejme nebude brať do úvahy, lebo ak by vyslovil nesúhlas s podmienkami zmluvy, tak operátor by zrejme využil svoje zákonné právo neuzavrieť s ním zmluvu.

Podpisom zmluvy zmluvné strany písomne deklarujú, že sú oboznámené s podmienkami, porozumeli im a že s nimi súhlasia.